Penye çenelerinin kırılması durumunu oluşturan üst tarak darbelerini ortadan kaldıran modifikasyon kitidir.