Penye çenelerinin kırılmasını engellemeye yardımcı olan modifikasyon kitidir.