Uygulanan modifikasyon kapsamında iki farklı paket sunulmaktadır. Paketlerden biri veya her ikisi birlikte uygulanabilmektedir. Bunlar Paket A ve Paket B olarak gruplandırılır.

Paket A: Modifiskasyonun özellikle pamuğun temas ettiği parçalar üzerinde yoğunlaştığı seçenektir. Bu paket ile modifiye edilen makine aynı telef oranı korunarak %20’i geçkin ince, kalın ve neps değerlerinde düşüş sağlamaktadır. Aynı paket kapsamında telef oranını %1-%1,5 düşürerek aynı kalite seviyesinde çalışmak mümkündür. Burada müşterinin kalite-maliyet tercihi durumu şekillendiren etkendir.

Paket B: Makinanın özellikle şanzıman ve tahrik ünitelerinde uygulanan modifikasyon paketidir. İyileştirme sonrası tarama hızı 500nip/dk’ya çıkabilmektedir.